DIJIGTAL SERVICE

Хоёр талдаа хэвлэх эсэх:Тийм

Үйлдэл:Хэвлэх

Feeder capacity:100 ширхэг

Хэвлэлийн дээд хэмжээ:A4

Хорын тоо:1 ширхэг

Цаасны дээд зузаан:120 грам

Үйлдлийн систем:Windows, Mac

Хэвлэх технологи:Лазер принтер

Хэвлэх өнгө:Хар цагаан

Сард хэвлэвэл зохих дээд хэмжээ:3000 ширхэг

Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо:3000 ширхэг


Ижил төрлийн бараа сонгох уу !

Hp 85A

33000