DIJIGTAL SERVICE

Хоёр талдаа хэвлэх эсэх:Үгүй

Үйлдэл:Хэвлэх, Хувилах, Сканер, Факс

Хэвлэлийн дээд хэмжээ:A4

Хорын тоо:4 ширхэг

Цаасны дээд зузаан:110 грам

Үйлдлийн систем:Windows, Mac

Хэвлэх технологи:Лазер принтер

Хэвлэх өнгө:Өнгөт

Хороор хэвлэх стандарт хуудасны тоо:1000 ширхэг


Ижил төрлийн бараа сонгох уу !

Үнэ: 1650000₮
Үнэ: 2689000₮
Үнэ: 336500₮
Үнэ: 143000₮
Үнэ: 1689000₮
Үнэ: 689000₮
Үнэ: 539000₮

Hp 85A

33000