Хувилагчийн хор


NPG 67 M / 19000 page


Үнэ: 440000₮

NPG 67 Y/ 19000 page


Үнэ: 440000₮

NPG 67 C/ 19000 page


Үнэ: 440000₮

Konica minolta C1060 C1070 C2060 C2070 C3070 machine


Үнэ: 1320000₮

TN 328 OEM drum unit


Үнэ: 308000₮

Үнэ: 154000₮

Canon хувилагчийн өнгөт хор NPG 67 Set 25000 page


Үнэ: 660000₮
 • Өнгө : Хар
 • Хэвлэх хуудасны тоо : 8000

Үнэ: 38.500₮
 • Өнгө: Хар
 • Хуудасны тоо: 2600

Үнэ: 55.000₮
 • Өнгө : Хар
 • Хэвлэх хуудасны тоо : 12000

Үнэ: 49500₮
 • Өнгө : Хар
 • Хэвлэх хуудасны тоо : 8400

Үнэ: 33.000₮
 • Өнгө : Хар
 • Хэвлэх хуудасны тоо : 8000

Үнэ: 33.000₮
 • Өнгө : Хар
 • Хэвлэх хуудасны тоо : 8000

Үнэ: 55.000₮
 • Өнгө : Хар
 • Хэвлэх хуудасны тоо : 12000

Үнэ: 88.000₮