DIJIGTAL SERVICE

Хэвлэх нягтаршил  -  5760x1440 DPI
Хэвлэх хурд  -  15 хуудас /минут
Цаасны хэмжээ  -  A3 ,A4
Хорны код   -  Epson T6731-T6736

undefined


Ижил төрлийн бараа сонгох уу !

Үнэ: 1,650,000₮
Үнэ: 1100000₮
Үнэ: 1650000₮
Үнэ: 2689000₮
Үнэ: 550.000₮
Үнэ: 605.000₮
Үнэ: 726000₮

Hp 85A

33000